BUKOWSKI - ELVIS

T-shirt design for the French band Bukowski